Kjøpsprosessen i Tyrkia

Kjøp av eiendommer for privat bruk i Tyrkia er ikke så komplisert som du kanskje tror. Prosedyren er ofte langt enklere enn i de fleste andre europeiske land. Vi står til tjeneste for å hjelpe deg med hvert enkelt trinn gjennom hele prosessen. Vårt personell forbereder all dokumentasjon knyttet til uhemmet kjøp av en eiendom i samsvar med lovgivningen.

Utlendinger kan kjøpe land og eiendom i Tyrkia under sine egne navn forutsatt at eiendommene ikke ligger i begrensede militære soner eller er registrert som jordbruksareal.

Kjøpsprosessen i Tyrkia består av følgende punkter:

1) Signering av kjøpekontrakt

Fremlagt på to språk – kjøpers morsmål og tyrkisk

2) Anskaffelse av skattenummer

Kreves for å åpne bankkonto, søknad om skjøte (TAPU), diverse andre søknader

3) Opprette en bankkonto

Letter pengeoverføring og lar deg gjøre en avtale med banken for automatisk betaling av regninger.

4) Gi fullmakt

Dersom kjøperen ikke kan være til stede under overføring av skjøte

5) Søknad til militære myndigheter (hvis siste søknad om noen leilighet i bygningen ble gjort før juli, 2001)

En formalitet for å sikre at bygget/leiligheten ikke ligger i et begrenset eller militært område. Godkjenning mottas normalt innen 1,5-3 måneder.

Dersom søknad om noen leilighet i bygningen, der du kjøper eiendommen, ble gjort etter juli 2001, er det ikke nødvendig med denne søknaden.
 
6) Overføring av skjøte (TAPU)

Etter at godkjennelse fra militære myndigheter er mottatt (hvis nødvendig), overfører selger skjøtet til kjøper. Dette foregår på et offentlig kontor (NOTAR). Tilstedeværelse av sertifisert tolk er obligatorisk.

7) Anskaffelse av ISKAN (bolig sertifikat)

8) Tilknytning til strøm og vann (abonnement)

Påkrevde dokumenter:

Pass, kopi av pass, passfoto.

Avhengig av prisen på eiendommen som er oppgitt i skjøtet, vil kostnadene ved anskaffelse av TAPU variere mellom 2.000 og 5.000 Euro (inkludert 4% eiendomsskatt)

Skjøte

Ved kjøp av eiendom i Tyrkia settes det i gang en prosess for å utstede et skjøte. Denne prosessen administreres av et offentlig kontor (NOTAR)

NOTAR er ansvarlig for alle prosedyrer knyttet til skjøtet, slik at disse prosedyrene er implementert med integritet og i samsvar med loven. Hvert eneste kjøp er tildelt et unikt registreringsnummer som vil vises sammen med den aktuelle skjøte registrering. Dokumentene vil settes inn i et eiendomsregister og kopieres til NOTARs arkiv.
For den definerte eiendom, er skjøtet (TAPU) det eneste offentlige dokumentet som beviser eierskap. Eieren av eiendommen kan være en eller flere personer eller juridiske enheter (for eksempel selskaper).

.