BestHome Construction

Bærekraft

Bærekraftig Utvikling

Langsiktig verdiskapning er avhengig av en bærekraftig utvikling av ikke bare vår virksomhet og de prosjektene vi lager, men enda viktigere samfunnene vi opererer i og de klientene vi skaper disse prosjektene til.

Eiendomsindustrien er definert som alle som produserer, utvikler, planlegger, utformer, bygger, endrer eller opprettholder det bygnings- miljøet, og omfatter byggematerialer og leverandører samt kunder og sluttbrukere.

Som en del av denne bransjen er BestHome forpliktet til en bærekraftig utviklingspolitikk som vil balansere miljømessige, sosiale og økonomiske forhold for å sikre at våre prosjekter forblir levedyktige både nå og i fremtiden.

Denne politikken omfatter fem kritiske områder: miljø, helse og sikkerhet, ansatte, samarbeidspartnere og lokalsamfunn.

Ved å vedta denne politikken kan vi sikre at alle våre prosjekter blir utformet, konstruert og levert med vekt på å øke effektiv ressursbruk – energi, vann og materialer. Dette resulterer i minimal innvirkning på det naturlige miljøet, redusert avfall og forurensning og sunnere, innovative og miljøvennlige bygninger som forbedrer beboers helse og velvære. 

Det sentrale prinsippet i vår politikk for bærekraftig utvikling 

 Alle miljømessige, sosiale og økonomiske problemer er integrert i alle faser av beslutningsprosessen, fra grunnerverv og hele veien til ferdigstillelse.

Så lenge BestHome har vært i bransjen, og så lenge vi fortsetter å være der, vil vi være forpliktet til bygging og levering av levende, miljøvennlig og bærekraftig boligprosjekter av høyeste kvalitet. Vi har oppnådd dette ved å være kreative, ved å være nyskapende, ved å støtte lokalsamfunnet og miljøet, og ved å lytte til våre samarbeidspartnere og kunder hvert steg på veien.