Utenlandske investeringer i Alanya

Tall gitt av næringsdepartementet viser at Alanya har blitt en av de 10 beste destinasjonene i Tyrkia der utlendinger investerer. Offisielle tall viser at siden 1990-tallet har salg av eiendom økt årlig. Mange kommer for å bosette seg her og skape seg et nytt liv.

Mer enn 23 000 mennesker fra over 100 land er nå bosatt i Alanya-regionen.

Ifølge de offisielle tallene for utenlandske investorer, særlig i de senere årene, har den sterkeste interessen kommet fra de skandinaviske landene, etterfulgt av tyskere og russere.

Eiendomsmarkedet i Alanya vil dra betydelig nytte av store investeringer i lokal infrastruktur; utvidelsen av Gazipasa flyplass, bygging av 5 nye golfbaner, samt planer om å etablere et nytt skianlegg.

Mange investorer er tiltrukket av Alanya fordi kjøp av eiendom her er en virkelig lønnsom investering. Gjennomsnittlig verdistigning på eiendommer i Alanya er 7% per år. (Dette tallet blir trolig høyere ved gjennomføring av de nevnte golfbanene og flyplassutvidelsen). Den unike plasseringen av BestHomes prosjekter garanterer en årlig økning i eiendommens verdi. Hvis du kjøper en eiendom i byggeperioden, vil du også ha verdiøkning i løpet av denne perioden. For eksempel vil en leilighet verdsatt til 175.000 Euro (under bygging) være verdsatt til rundt 215.000 Euro ved ferdigstillelse (en økning på rundt 23%). Hvis det beregnes en årlig gjennomsnittlig økning på 7% per år, så etter 6 år vil eiendommens verdi ha økt med 72.000 Euro. Hvis du leier ut eiendommen for 1.000 Euro per måned i samme periode, vil påløpte leieinntekter være 72.000 €. Basert på disse tallene anslår vi at din eiendoms verdi vil øke med 100% på 8 år.