Akkurat som i ditt primære hjem, vil det være årlige kostnader involvert i å eie en eiendom i Tyrkia.

1) Eiendomsskatt – 0,1% av eiendommens ligningsverdi definert av kommunen hvert år.

2) DASK Forsikring – mellom 40 og 300 TL (avhengig av eiendommens størrelse).

3) Vedlikeholds avgift – mellom 420 og 2.500 euro (avhengig av eiendommens type og anleggets utstyr).

Priser på strøm og vann.

Strøm: mellom 0,05 og 0,15 euro per KW (avhengig av timen på dagen).

Vann: mellom 0,3 og 1,5 euro