هزینه سالانه
هزینه های خرید ملک به شرح ذیل میباشد و این ارقام ممکن است بر اساس قوانین دولت ترکیه تغییر پیدا کند و این مطلب فقط جهت آشنایی نسبی خریداران با هزینه های تقریبی میباشد هزینه وکالتنامه در دفتر خانه بهمراه ترجمه رسمی گذرنامه حدود 500 لیر هزینه مالیات انتقال سند 4 درصد قیمت ملک که در اداره ثبت اسناد ثبت شده است.این مبلغ باید در زمان انتقال سند از طریق بانک پرداخت شود.(مبلغ ملک که در اداره ثبت اسناد ثبت شده است معمولا کمتر از قیمت واقعی ملک است) هزینه ثبت سند در اداره ثبت اسناد در حدود 60 لیر هزینه گزارش اتمام ساخت ملک این گزارش که نشان دهنده نوساز بودن ملک میباشد و برای ملکهای نوساز میباشد از رقم 800 لیر آغاز میشود و بر اساس متراژ و محل ملک متفاوت است. این هزینه برعهده فروشنده است.

هزینه خدمات حقوقی در صورت استفاده از تجارب وکیل 1 درصد هزینه فروش ملک و حداقل هزینه وکیل 2500 لیر به اضافه 18 درصد مالیات آن میباشد. در صورت تمایل به استفاده از مشاوره با وکیل در ابتدا راجع به میزان حق الزحمه سوال فرمایید.
هزینه های سالانه مالیات ملک(املاک ورگیسی) 1 درصدقیمت ملک که به تایید شهرداری محل رسیده باشد.(هر سال قبل از پایان ماه اردیبهشت باید پرداخت شود)
هزینه بیمه ملک بین 200 تا 450 لیر بر اساس متر مربع متفاوت میباشد.

هزینه برق بر اساس هر 4کیلو وات ساعت در حدود یک لیر.

هزینه آب بر اساس هر متر مکعب درحدود 2 لیر.